:v
Hương À...


Rõ là a chẳng thể nào sến được thế này đâu =]]]
Nhưng biết làm sao được :)))). Ngủ có được đéo đâu.
Biết là e cũng chả đọc làm mẹ gì đâu, nhưng mà cứ viết đại đi, không thử sao biết. Vợ nhỉ?
Chỉ mong là người a iu sẽ mãi là của a, nhưng đéo biết được ko ý chứ :v khó vãi luôn
Mà thôi, bí mẹ nó văn rồi, éo nói nữa đâu...
Mãi yêu Em!

Kid1416 A.K.A Kiệt Huỳnh